Irak, ister BOP( Büyük Ortadoğu Projesi), ister BİP(Büyük İsrail Projesi) olsun, her iki planın ana stratejik noktasıdır. Irak’taki dağılma, tıpkı bir Tsunami gibi bölge ülkelerine yayılacak ve karşısına çıkan her şeyi ezip geçecektir. ABD’li uzman Ralph Peter’s’in bu konudaki analizleri, İsrail ve ABD stratejileri her şeyi açığa çıkarmaktadır.

BOP VE KÜRDİSTAN
İşte ABD’nin BOP’unda Kürdistan planı:
“…Balkanlar ve Himalaya’lar arasındaki adaletsizliği ile ünlü topraklardaki en göz alıcı haksızlık bağımsız bir Kürt devletinin yokluğudur. Orta Doğu’da bitişik bölgelerde yaşayan 27 ile 36 milyon arasında Kürt vardır (bu rakamlar muğlâktır zira hiç bir devlet dürüst bir nüfus sayımı yapılmasına müsaade etmemiştir).

“ONLARIN DEVLETİ OLMALI”
“Günümüz Irak nüfusundan daha büyük olan bu grup, düşük nüfus tahminini bile göz önünde bulundurduğumuzda Kürtleri dünyanın kendine ait bir devleti olmayan en büyük etnik grubu yapmaktadır. Daha kötüsü, Kürtler, Ksenofon’un zamanından beri yaşadıkları tepe ve dağların bulunduğu bölgeyi kontrol eden her devlet tarafından ezilmiştir.”

“IRAK SAVAŞINDA IRAK’I ÜÇE PARÇALAMALIYDIK”
“Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyon ortakları Bağdat’ın düşmesinden sonra bu haksızlığı düzeltmek için ellerine geçen muhteşem fırsatı görememişlerdir. Uyumsuz parçaların birbirlerine Frankenştayn canavarını andıran şekillerde dikilmesinden oluşan bir devlet olan Irak, o anda üç küçük devlete bölünmeliydi. Korkaklık ve vizyon eksikliğinden bunu başaramadık ve Iraklı Kürtleri yeni Irak hükümetini desteklemeleri konusunda zorladık…”

ABD'NİN KÜRT KARTI
İşte bu ABD böyle diyor, Kürdistan kurulmalı, Barzani de başa geçmeli diyor… Kendinden başka kimseyi sevmediği ve insan yerine koymadığı düşünülen bu ABD’yi, elde etmeye ve korumaya çalıştığı ulusal çıkarları öyle bir noktaya taşıyor ki, nerdeyse ‘Kürt ve Kürdistan’ için bir aşık, bir insan hakları savunucusu kesiliyor. Türkiye’deki Kürt kökenli kardeşlerimiz Guantanemo’yu unutmamalı, orada ve ona benzer başka yerlerde kimlerin, ne işkenceler altında öldürülmüş olduğunu da araştırmalıdır.

3.5 MİLYON MÜSLÜMANI KİM ÖLDÜRDÜ
Hele ki Irak’ın demokrasi vaadiyle başına gelenler herkes için ibret olmalıdır; Irak’ı işgal eden ABD, son on yılda 3,5 milyona yakın insanın ölümüne, üç milyona yakın insanın da göç ederek sefalete düşmesine yol açmıştır. Ve bugün Irak, ABD ve İsrail menşeli oyunlarla iç savaşın tam ortasındadır.

ABD’NİN HAYALİ YAHUDİ KÜRDİSTAN
ABD’nin ortaya attığı bu yeni ‘Kürt Kartı’nda, BOP haritasında görülen Büyük Kürdistan projesinin de ötesinde, İran’dan gelip Irak ve Türkiye üzerinden genişleyen ve Suriye ile birleşerek Akdeniz kıyılarına ulaşmayı hedefleyen bir ‘Büyük Yahudi Kürdistan’ hayali de yer almaktadır. Araştırmacı yazar Hakan Yılmaz Çebi’nin tespitleri de bu yöndedir:

“ÜÇ İSRAİL”
“…ABD Dışişleri Bakanı James Baker, Körfez savaşının hemen öncesinde, 13 Ocak günü Çankaya’ya Bush’un Üç İsrail Planı’nı getirdi. Kuşkusuz Baker Özal’a bu planın ana çizgilerini anlatırken, Türkiye’yi ikinci İsrail haline getirmek istediklerini söylemek gibi bir nezaketsizlikte bulunmadı. Ama her şey açıktı.”

“YAHUDİLER KÜRT KILIĞINDA”
“ABD savaş sonrası Ortadoğu’sunda, Türkiye’ye ve onun himayesinde kurulacak Kürdistan’a ikinci, üçüncü İsrail rollerini veriyordu. 1996 yılında başarısız bir CIA operasyonu sonrasında, Saddam tarafından Kuzey Irak’ta sıkıştırılan ve Amerika tarafından alınarak önce Guam’a, sonra ABD’ye götürülen insanların çoğu Yahudi’ydi.”

PLAN BARZANİ’DEN AKDENİZ’E AÇILMAYI ÖNGÖRÜYOR

İsrail için de ABD için de, ilk hedef Kürdistan’ı kurmak ve bu yolda dört ülkeyi parçalamaktır, planları, programları bunu öngörmektedir. İŞTE ABD PLANI:

“Diyarbakır’dan Tebriz’e kadar uzanan bağımsız bir Kürdistan, Bulgaristan ve Japonya arasında en Batı yanlısı devlet olacaktır. Bölgede yapılacak adil bir düzenleme Irak’taki üç Sünni ağırlıklı bölgeyi budanmış bir devlet haline getirecektir ve bu bölgeler zaman içerisinde Akdeniz’e yönelmiş bir Büyük Lübnan’a, kıyılarını kaybetmiş olan Suriye ile birleşmeye karar verebilir ki bu durumda Fenike yeniden doğmuş olur.”

ABD ETNİK VE MEZHEPSEL PARÇALAMAYI PLANLIYOR

“Eski Irak’ın Şii güneyi, Basra Körfezinin çoğunu çevreleyecek bir Arap Şii Devletinin temelini oluşturur. Ürdün mevcut bölgesini koruyacak ve güneye doğru Suudi’lerden alacağı bir bölge ile genişleyecektir. Doğal olmayan Suudi devleti Pakistan kadar büyük bir parçalanma görecektir…”

ABD PLANI IRAK’I ÜÇE PARÇALAMAYI DÜŞÜNÜYOR

İsrail’in stratejisinde Suriye için, ‘Sünni Kürt, Şii Arap, Sünni Arap, Hıristiyan ve Müslüman devletçikler gibi’ bir ayrışma ve parçalanma öngörülmüştü. ABD’li uzman Ralph Peter’s’in hazırlamış olduğu BOP’un stratejisi de aynı temelde hareket etmekte ve Irak’ın ‘Sünni Kürt, Sünni Arap ve Şii Arap’ gibi etnik-dinsel temelde üç ayrılmasını düşünmektedir. Merkez olarak Bağdat, Basra ve Musul ön plana çıkmaktadır. Ancak Barzani’nin petrol sevgisi dikkate alınarak bu merkezlere Kerkük de ilave olunabilecektir.

İSRAİL PLANI ABD’NİN AYNI

Bu noktada İsrailoğulları tıpkı ABD gibi ya da ABD tıpkı İsrailoğulları gibi düşünmektedir diyebiliriz. Çünkü İsrail de Irak’ın üç parçalanmasının iyi bir hal tarzı olduğunu ileri sürmektedir[3]:
“…Bir taraftan petrol zengini olan ancak diğer taraftan parçalanmış bir ülke olan Irak’ın İsrail’in hedeflerine aday olması garantidir.”

İSRAİL İÇİN İLK HEDEF IRAK

“Bizim için Irak’ın feshi, Suriye’nin feshinden bile daha önemlidir. Irak Suriye’den daha güçlüdür. Kısa vadede İsrail’in en büyük tehdidi Irak’ın gücüdür. Bir Irak-İran savaşı Irak’ı parçalayacak ve bize karşı geniş bir cephede çatışma organize etmesine imkân vermeden çökmesine sebep olacaktır.”

İSRAİL MÜSLÜMAN COĞRAFYAYI PARÇALAMAK İSTİYOR

“Araplar arasındaki her türlü çatışma kısa vadede bize yardımcı olur ve Suriye ve Lübnan’da olduğu gibi önemli bir hedef olan Irak’ın parçalanması için yolu kısaltır.”

İSRAİL DE IRAK’I ÜÇE PARÇALAMAK İSTİYOR

“Osmanlı döneminde Suriye’de olduğu gibi Irak’ta da etnik/dini bazda bölgelere bölünme mümkündür. Üç büyük şehir etrafında üç (veya daha fazla) eyalet var olacaktır: Basra, Bağdat ve Musul ve güneydeki Şii bölgeler Sünni ve Kürt kuzeyden ayrılacaktır. Mevcut İran-Irak çatışmasının kutuplaşmayı derinleştirmesi olasıdır…”

NEDEN IRAK?

İsrailoğullarının Irak/Babil’e öfkesi büyüktür, bu öfke de Yahudi tarihinde yer alan Babil işgali ve sürgününden kaynaklandığı açıktır. O süreçte Kudüs işgal edilmiş, Yahuda Krallığı yıkılmış, Süleyman Mabedi/ Tanrı’nın Konutu yok edilmiş ve en on bin Yahudi asilzadesi ile sekiz bin kişi Babil’e sürgün edilmiştir. Anlaşılan o ki İsrailoğulları’nın tarihin bu sayfasına duyduğu öfke, Büyük Yahudi Peygamberi Peygamber Yeşaya’nın kehanetlerine de yansımıştır:

“… Amots oğlu Yeşaya’nın Babil’le ilgili bildirisi : Çıplak dağın tepesine sancak dikin!
Dağlardaki kalabalığın gürültüsünü dinleyin!.. Tanrı bir orduyu savaşa hazırlıyor. Öfkesinin araçlarıyla uzak bir ülkeden, dünyanın öbür ucundan bütün ülkeyi yerle bir etmek üzere geliyor… Herkes kovalanan ceylan gibi, çobansız koyunlar gibi halkına dönecek , ülkesine kaçacak. Yakalananın bedeni delik deşik edilecek, ele geçen kılıçtan geçirilecek. Yavruları gözleri önünde parçalanacak, Evleri yağmalanacak, Kadınlarının ırzına geçilecek… Gümüşe değer vermeyen, altını sevmeyen Medler’i onlara karşı harekete geçireceğim. Oklarıyla gençleri parçalayacak, bebeklere acımayacak, çocukları esirgemeyecekler.”

ABD İSRAİL’İN TANRISININ ORDUSU ROLÜNDE

Kehanette geçen ‘ Tanrı bir orduyu savaşa hazırlıyor. Öfkesinin araçlarıyla uzak bir ülkeden, dünyanın öbür ucundan bütün ülkeyi yerle bir etmek üzere geliyor’, ifadesi de adeta okyanus ötesinden gelen ABD’nin nasıl Irak/Babil’i nasıl parça parça etmiş olduğunu düşündürmektedir.

TEVRAT’TA GEÇEN AYETLER BİRE BİR UYGULANIYOR

Hele ki ‘ Yakalananın bedeni delik deşik edilecek, ele geçen kılıçtan geçirilecek. Yavruları gözleri önünde parçalanacak, Evleri yağmalanacak, Kadınlarının ırzına geçilecek’ ifadesiyle ABD’li askerlerin Iraklıları, sanki atari oyunu oynar gibi, üstün harp ve silah araçlarıyla nasıl vurması, çocukların öldürlmesi ve de kadınların ırzına geçilmesi olayları yan yana getirildiğinde, nasıl bir kurgu ile karşı kaldığımız apaçık görülmektedir: ABD İsrailoğulları’nın kutsallarını oynamaktadır.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haber www.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırma www.bilgeturkstrateji.com
Video Haber www.bilgeturktv.com
Özel Haber www.e-sarizeybek.com
KİTAP www.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ