Ana Sayfa
07 Aralık 2016 ( 41 görüntülenme )

Genç Girişimcilere 50.000 Lira Devletten Hibe!

100.000 Lira Faizsiz kredi...
 Genç girişimcilere "50 bin lira hibe" için çağrı
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, kendi işini kurmak isteyen gençlere 50 bin lira hibe ve istemeleri halinde 100 bin lira da faizsiz kredi verileceğini bildirdi.
Işık, söz konusu uygulamanın 17 Aralık itibarıyla başladığına işaret ederek, genç girişimcileri Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla uygulanan programa başvurmaya davet etti.
Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Işık, gerek Bakanlık bünyesinde gerekse de kosgeb'de hayata geçirdikleri proje ve programlarla gençleri, kadınları ve tüm girişimcileri desteklediklerini söyledi.
İhtiyaç görülen her alanda desteklerin artarak devam ettiğini vurgulayan Işık, revize edilen Girişimcilik Destek Programı ile yeni girişimcilere verilen desteğin hibe kısmının 30 bin liradan 50 bin liraya, sabit yatırım desteği adı altındaki faizsiz kredi desteğinin ise 70 bin liradan 100 bin liraya çıkarıldığına dikkati çekti.
Işık, 17 Aralık'tan itibaren projesi onaylanıp kurullara girmeye hak kazanan tüm girişimcilerin söz konusu desteklerden yararlanabileceğine işaret ederek, "AK Parti olarak seçim öncesinde ne vadettiysek, hepsini bir bir hayata geçiriyoruz. Kendi işini kurmak isteyen gençlerimize 50 bin lira hibe ve istemesi halinde 100 bin lira da faizsiz kredi vereceğiz. Uygulama 17 Aralık itibarıyla başladı. Genç girişimcilerimizi KOSGEB aracılığıyla uyguladığımız programa başvurmaya davet ediyorum" diye konuştu.
Programın detayları Girişimcilik Destek Programı'nın ayrıntılarına ilişkin de bilgi veren Işık, 50 bin liralık hibenin 2 bin lirasının "işletme kuruluş desteği", 18 bin lirasının "kuruluş dönemi makine, teçhizat, ofis donanım ve yazılım desteği", 30 bin lirasının da "işletme giderleri desteği"nden oluştuğunu anlattı.
Işık, bu destekten yararlanmak isteyen girişimci adaylarının öncelikle 24 saati atölye çalışmalarından oluşan ve toplamda 70 saat olan uygulamalı girişimcilik eğitimlerini başarıyla tamamlayarak, girişimcilik sertifikasını alması gerektiğini söyledi.
Öte yandan söz konusu sertifikayı alanların dışında KOSGEB'in "Genç Girişimci Geliştirme Programı" tamamlayanlar ile "Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı"nı bitirerek, eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kuran girişimciler ve İş Geliştirme Merkezlerinde (İŞGEM) yer alan girişimcilerin de destekten faydalanabileceğini belirten Işık, "Girişimcilerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Şartları uyan her girişimcimizin söz konusu programlara başvurmalarını bekliyoruz" dedi.
Fikri Işık, desteklerin yanı sıra, başarılı girişimcileri ödüllendirdiklerini de belirterek, her yıl gerçekleştirdikleri "KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreni"nin dördüncüsünün, bu yıl 24 Aralık Perşembe günü düzenleneceğini sözlerine ekledi(Milliyet).
 
 
GENÇ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ NEDİR?
 
İlk defa iş kuracak Girişimcilerin desteklenmesi, yaygınlaşması ve başarılı işletmeler olarak katma değer yaratmaları amacıyla oluşturulmuş olan  KOSGEB’ in “ Yeni Girişimci Desteği” Programından yararlanabilirsiniz.
 
BAŞVURU KOŞULLARI  
 • Girişimci adayının Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini başarıyla tamamlayarak katılım sertifikasını alması,
 • İşletmenin kurulması,
 • KOSGEB Veritabanına kayıt yapılması,
 • KOBİ Bilgi Dokumanı, KOBİ Beyannamesi ve eklerinin KOSGEB'e sunulması,
 • KOBİ Beyannamesinin onaylanmasından sonra Yeni Girişimci Desteği Başvurusunun ve İş Planının online hazırlanması. Yeni Girişimci Desteği Başvurusunun, İş Planının ve eklerinin kaşeli imzalı olarak KOSGEB'e teslimi edilmesi.
 • Başvurunun ön değerlendirmesinin yapılması ve uygun olması halinde Kurula sevk edilmesi,
 • Kurul Toplantısının gerçekleştirilmesi,
 • Başvurunun kabulü halinde işletmenin Yeni Girişimci Desteği Taahhütnamesinin teslimiyle destek sürecinin başlatılması,
 • Kurulun uygun bulduğu ve hizmet/ürün alımı tamamlanan giderlere ilişkin online olarak Ödeme Talep Formu hazırlanması ve ekleriyle KOSGEB'e teslimi,
 • Ürün tespit işlemlerinin KOBİ Uzmanları tarafından yapılmasına müteakip bütçe durumuna göre destek ödemesinin yapılması.
 
 
A) İşletme Kuruluş Desteği
 
Geri ödemesiz olan bu desteğin üst limiti için 3.000 TL olup, sadece aşağıda belirtilen işletme kuruluş giderlerini kapsar:

İşletme kuruluş aşaması noter masrafları (iş ana sözleşmesinin hazırlanması ve onaylanması,işletme müdürü imza sirküleri/imza beyanı, defterlerin tasdik ettirilmesi),
 • İşletmenin ticaret/esnaf sicil kaydının yapılması,
 • İşletmenin sicil gazetesinde ilanı,
 • Fatura, irsaliye ve gider pusulası belgelerinin basımı ve tasdiki,
 • İlgili odalara kayıt yaptırılması,
 • İşyeri açma ve çalışma izin ve ruhsatlarının alınması,
 • Yazar kasa alımı,
 • Mali müşavir ve muhasebeci ücreti (Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve her yıl yayımlanan asgari ücret tarifesindeki tutar). 
B) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği
 
İşletmenin kuruluştarihinden itibaren 12 ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak verilen bu desteğin üst limiti 15.000 TL'dir.

Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu personel işletmeyi ziyaret ederek ekte yer alan Yeni Girişimci Desteği Tespit Tutanağını düzenler. Düzenlenen tespit tutanağı evrak kaydına alınır.
 
Destek kapsamında satın alınan/alınacak makineteçhizat yeni veya ilk kullanıcı için düzenlenen satış faturası tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında olabilir. Ofis donanımları yeni olması gerekmektedir.
 
C) İşletme Giderleri Desteği
 
Desteğin başlangıç tarihinden(Taahhütnamenin evrak kayda alındığı tarih) itibaren 24 ay içinde gerçekleşen işletme giderlerine yönelik geri ödemesiz olarak verilen desteğin üst limiti her ay için 1.000 TL olmak üzere toplam 12.000 TL'dir.
 
Aşağıda belirtilenler işletme gideri olarak sayılır:
 • Personel net ücretleri (yeni istihdam şartı aranmaz, asgari geçim indirimi net ücrete dahil edilmez),
 • İşyeri kirası (stopaj ve ortak giderler hariç), elektrik, su, ısıtma, telekomünikasyon, işyerinde ürün/hizmet üretim amaçlı kullanılan makine ve teçhizata ait yakıt giderleri
İşletme sahipleri, ortakları ile bunların eşi, annesi, babası, kardeşi veya çocuğuna ödenen ücretler personel giderleri desteği kapsamında değildir.
 
D) Sabit Yatırım Desteği
 
Desteğin başlangıç tarihinden(Taahhütnamenin evrak kayda alındığı tarih) itibaren 24 ay içinde satın alınacak, makine ve teçhizat için teminat karşılığı geri ödemeli olarak verilen bu desteğin üst limiti 70.000 TL'dir.
 
Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu personel işletmeyi ziyaret ederek ekte yer alan Yeni Girişimci Desteği Tespit Tutanağını düzenler. Düzenlenen tespit tutanağı evrak kaydına alınır.
 
Destek kapsamında satın alınacak makineteçhizat yeni veya ilk kullanıcı için düzenlenen satış faturası tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında olabilir.
 
Daha detaylı bilgi için KOSGEB’e müracaat edebilirsiniz.
 
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haber www.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırma www.bilgeturkstrateji.com
Video Haber www.bilgeturktv.com
Özel Haber www.e-sarizeybek.com
KİTAP www.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ