Şeyh Kotku, ‘1897’de Bursa’da doğdu. Askerde bulunduğu Birinci Dünya Harbi’nde İstanbul’daki camilerde vaaz verdi. Aynı zamanda Gümüşhanevi Tekkesi’ne girdi.
27 yaşında halife oldu. Şeyhinin isteği ile Türkiye’nin birçok kasaba ve köyünde imamlıkhatiplik yaptı. Cumhuriyet’in tekkeleri kapatmasıyla birlikte yeniden Bursa’ya döndü. Babasının ölümüyle boşalan Izvat Köyü imamlığını sürdürdü.

Şeyh Kotku, Necmettin Erbakan’ın üniversite yıllarında şeyhi olan Kozanlı Abdulaziz Bekkine’nin ölümü üzerine tekkenin başına geçmek için İstanbul’a geldi. Sırasıyla Fatih’teki Çivicizade Camii’nde ve Ümmügülsüm Mescidi’nde görev yaptı. Fatih İskender Paşa Camii’nde 1959 yılından 1979 yılına kadar tam 21 yıl imamlık yaptı.

ÜNLÜ SİYASETÇİLER
Mehmet Zahid Kotku, bir dönem Türkiye’nin en ünlü şeyhiydi. Tanınmışlığı talebelerinden geliyordu. Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Korkut Özal, Recai Kutan, Kemal Unakıtan, Temel Karamollaoğlu, Kahraman Emmioğlu, Ömer Dinçer gibi nice politikacı, Kotku’nun öğrencisi olmuştu’.

Şeyh Bekkine döneminde başlayan, akademisyenleri, üniversite öğrencilerini dergaha getirme geleneği Şeyh Mehmet Zahit Kotku devrinde de sürüyordu… 
1971’de, Anayasa Mahkemesi Milli Nizam Partisi kapatınca, Necmettin Erbakan Milli Selamet Partisi’ni kuracaktır. 1973 gene seçimlerine az bir süre kala, adaylar YSK’na bildirilirken, MSP’nin milletvekili adaylarını Şeyh Mehmet Zahid Kotku seçecek; huzurdan geçmeyen adaylar ise dergaha getirilip Şeyh’in eli öptürülecektir. Şeyh Kotku, 1979’da Hicaz’a gitti. Ağır hasta olarak 1980’de döndü.
13 Kasım 1980’de vefat etti’.

GÜMÜŞ MOTOR
Sonar Yalçın Şeyh KotkuNecmettin Erbakan ilişkisini şöyle anlatıyor;
‘Şeyh Kotku döneminde, tarımsal sulamada kullanılan 515 beygir gücünde pompa üreten ‘Gümüş Motor’ projesi hayata geçirildi. Sermaye Şeyh’in müritlerinden toplanmıştı. Müritler, üzerinde cami motifi olan Gümüş Motor hisselerinden alarak ortak olmuşlardı. Türkiye tarihinde kar ortaklı İslami şirketlerin ilk örneğiydi, Gümüş Motor. Şirketin genel müdürü Necmettin Erbakan’dı. İlginçtir, Gümüş Motor’un başı ne zaman kredi sıkıntısına girse, Demokrat Parti’nin Sabetayist Bakanı Sebati Ataman imdada yetişiyordu!.. Gümüş Motor’un sonu, günümüzde sıkça gördüğümüz kar ortaklıklı İslami şirketlere benzedi; battı!'

SİYASİ PARTİ

Gümüşhanevi Tekkesi siyaset ve ticaretle ilgisini hiç kesmedi; Necmeddin Erbakan’ı Odalar Birliği başkanlığına getirmek istediler. Olmadı.
Parti kurdular: Milli Nizam Partisi. Kapatıldı.
Bunu diğerleri izledi, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi… Hep kapatıldı.
Ama hiç yılmadılar. Ve bir gün iktidar oldular.
28 Ağustos 1996’da, Başbakan Necmeddin Erbakan’ın ilk yaptığı icraat da, Türkiye-İsrail Savunma İşbirliği Antlaşması’nı imzalamak oldu(4).’

SONUÇ

Bu noktada amacımız din ve vicdan özgürlüğü olan özgür bireylerin şeceresini araştırmak değil, etnik kimliği ya da inanç biçimlerini öğrenmek hiç değil. Türk siyasetinde önemli yere sahip olmuş bazı şahsiyetler aldıkları karar ve yaptıkları uygulamalarla ülkedeki siyasi Kürt hareketine yön veriyorlarsa eğer, bunun altında yatan nedenleri araştırmak doğaldır.

Türk tarihinde kurdukları örgüt ve çıkardıkları isyanlarla öne çıkan bir tarikat ortada iken, bu tarikatla aynı siyaseti izleyen şahsiyetlerin bu davranışları altına yatan motifleri de araştırmak doğaldır. Hele ki cumhurbaşkanlığı seçimlerine 24 saat kala bir gece yarısı bir aday, İstanbul’daki Halidi Nakşibendi şeyhini evinde ziyaret ediyorsa, bu noktada işin gerisini böylesi dikkat çekici davranışta bulunanlar düşünmelidir...

Erdal Sarızeybek

Yararlanılan Kaynaklar:

1. Soner Yalçın, ‘Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı, Efendi-2’, s. 79.
2. Soner Yalçın, ‘Hangi Erbakan’,s. 65, Su Yayınları, 1999.
3. Age, s. 46..
4. Yalçın, ‘Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı, Efendi-2’, s. 80.

Başvuru kitabı: Saray’daki Gizli Tarikat/ Destek Yayınları

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haber www.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırma www.bilgeturkstrateji.com
Video Haber www.bilgeturktv.com
Özel Haber www.e-sarizeybek.com
KİTAP www.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ