MUHAMMED NAKŞİBENDİ
Halid’i anlatan bir başka yazar, Necmeddin B. Muhammed Nakşibendi’dir.O da, Halid’in bilinmeyen yönlerini şu sözlerle dile getiriyor; “Halid, Osmanlı yönetiminde, Musul vilayetine bağlı Baban Emirliği’nin bir köyü olan Karadağ’da doğdu. Mezhep olarak Şafii; tarikat ve meşrep olarak ise Nakşibendi’dir. Nakşibendi tarikatının Halidiyye kolunun kurucusudur. Bu süreç, Hindistan’a gidip Nakşibendi Şeyhi Abdullah Dehlevi’den icazet almasıyla başlamış, önce Irak kuzeyine, ardından Anadolu ve bölge coğrafyasına yayılmıştır. Nakşibendi alimlerinin yazdıkları silsilede ki “Altın Silsile” olarak tanınır, Mevlana Halid-i Bağdadi üçüncü silsilenin 30’ncu ve son sırasında yer alır(3).”

SEMERKAND YAYINLARI

Söylemiştim, önemli bir kişilik bu Süleymaniyeli Halid, açık görülüyor; bir cemaatin kurucusu ve ünü çok yaygın… Halid’i bize anlatan kaynaklar içerisinde Semerkand yayınları da bulunuyor. Halidiye Risalesi’nin Mevlana Halid profili şu satırlar içerisinde yer alıyor;

“Asıl adı Ebü’l-Beha Diyaüddin Halid b. Ahmet b. Hüseyin eş-Şehrezuri’dir. Soyu baba tarafından Hz. Osman b. Affan’a dayandığı için kendisine “Osmani” denilmiştir.
Babası “Şeşengüşt” (altıparmak) lakabıyla tanınan Pir Mikail, kamil bir velidir, Mevlana Halid’in yetişmesinde büyük emeği vardır. Annesi ise, hem hayatı hem asaleti ile bu bölgede tanınan büyük veli Pir Hızır Fatımi’nin soyundandır, anne tarafından nesebi Ehl-i Beyt’e kadar uzanır.

Mevlana Halid(kuddise sırruh) 1779’da Kerkük’e çok yakın olan Irak’ın Süleymaniye şehrine bağlı Karadağ kasabasında dünyaya gelmiş ve orada büyümüştür. Karadağ; akarsuları, bağları, bahçeleri ve ilim merkezi olan medreseleriyle meşhur bir kazadır.

Mevlana Halid çok küçük yaşta ilim tahsiline burada başladı, ilk yıllarını bu medreselerde tamamladı. Akaid, sarf, nahiv, tefsir, hadis, kelam, fıkıh, tasavvuf, mantık, hesap(matematik), belagat vb. devrin bütün akli ve nakli ilimlerini öğrenir ve bu alandaki ilmiyle şöhret kazandı(4)”.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haber www.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırma www.bilgeturkstrateji.com
Video Haber www.bilgeturktv.com
Özel Haber www.e-sarizeybek.com
KİTAP www.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ