TESADÜFİ OLAYLAR
Az bilinen kısa yaşam hikȃyesinde, Süleymaniyeli Halid’in çok önemli ve şaşırtıcı geçişleri var,örneğin; adı Halid ama Halid-i Bağdadi diye tanınıyor. Bağdadi demek, Bağdatlı anlamında ama kendisi Süleymaniyeli.
Seyit ve şeyhlik için de aynısı söylenebilir. Seyit peygamber sülalesinden gelen demek, ama bir bakıyorsunuz, baba “seyit”, oğul ise “şeyh” oluyor.
Hangisi doğruydu?

Süleymaniyeli Halid’den Bağdatlı Halid’e, tekke hocalığından Mevlana’ya ve şeyhliğe, şeyhlikten Barzan coğrafyasındaki tüm tarikatların halifeliğine geçişlerini bir izleyelim. Bu coğrafyada tesadüf olmaz demiştim ama Halid bir tesadüf buluyor ve bakın nasıl bir tesadüf;

“ Halid, Musul-Şam yolundan hacca gitmekte iken Şah abd Allah Gulam Ali-i Dihlevi’nin gezgin halifesi Muhammed Derviş-i Azim Abadi ile karşılaştı. 1808’de, Mevlana Halid, Dihlevi’nin gezgin şeyhi Azim Abadi ile Andullah Dehlevi’ye gitti. Bir sene geçmeden şeyhi ona Nakşibendiye, Çiştiye, Kadiriye, Sühavardiye ve Kübreviye tarikatlarından icaze vererek, kendisini bu tarikatların hırkasını giydirmeye ve kendisine muttasıl senetle tefsir, hadis, tasavvuf, evrad ve ahzab okutmaya ve bunlardan icaze vermeye selahiyeti mutlak halife tayin etti(6).”

ŞEYH HALİD ANLATIYOR
O günleri Halid de hiç unutmamış, şöyle anlatıyor; “O gece rüyamda Mevlana Şeyh Sebaullah hazretlerini gördüm. Beni kendisine doğru çekiyordu. Ancak o tarafa doğru gitmek içimden gelmiyordu, direniyordum… Ertesi gün, gördüğüm rüyamı kendisine anlatacaktım ki bana “Delhi’ye gitmelisin. Orada kardeşimiz Abdullah’ın hizmetine gireceksin. Sana vaat edilen emanet onun yanında gerçekleşecektir”. Dedi. Onun sözlerinden şunu anladım; her ne kadar beni Mevlana Şeyh Senaullah hazretleri yetiştirmek istemişse de, efendim Abdullah-ı Dihlevi hazretlerinin manevi tasarrufatı daha üstün gelmişti. Allah Teala’ya hamdettim( Halidiye Risalesi)(7).”

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haber www.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırma www.bilgeturkstrateji.com
Video Haber www.bilgeturktv.com
Özel Haber www.e-sarizeybek.com
KİTAP www.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ