KADİRİLİKTEN NAKŞİBENDİLİĞE GEÇİŞ
Buraya kadar Halid, Kadiri tarikatına bağlı bir hocadır. Nakşibendilik konusu, bundan sonra açılıyor. Bu tarikat dönüşümüyle Halid, sadece Kadirilik değil, Nakşibendilik ve bu çizgide yürüyen tüm tarikatların da tek hakimi olacaktır. “Neden üzerinde bu kadar çok duruluyor?” diye bir soru varsa, bugün Türkiye’de yönetici siyaset yapan ünlülerden pek çoğunun bu tarikatın müritleri olduğunu hatırlayalım.

ŞEYH HALİD BÜYÜK HALİFE OLUYOR
Mevlana Halid’in hayatını kaleme alan El-Hac Hasan Şükrü, “Şemsü’ş Şumüs (Güneşler Güneşi)” adlı kitabında, Halid’in Abdullah Dıhlevi’den toplu icazet alışı hakkında şunları söylüyor: “Abdullah Dıhlevi hazretlerinin Halid-i Bağdadiye verdiği hilafetname özüyle şudur;

“Besmele, hamdele ve salveleden sonra bu fakir Abdullah Dihlevi en-Nakşibendi el-Müceddidi(Allah O’nu affetsin) der ki; İrşad dairesinin kutbu, din ulemasının serdarı ve hakka’lyakıni talep edenlerin yeganesi olan Hz. Mevlana Halid, memleketinden yüce Nakşibendi tarikatı için, bu fakirin yanına geldi… Bundan sonra taliplerin terbiyesine seçilmiş biri olarak kendisine halifelik icazeti verdim. Yine Kadiriyye, Çiştiyye, Sühreverdiyye ve Kübreviyye gibi tarikatlarından da icazet verdim. Bu tarikatlarda onun eli benim elimdir ve o benim vekilimdir. Benim pirlerimin halifesidir. Onun razı olduğu şey bizim razı olduğumuz şeydir. Ona muhalefet eden bize muhalefet etmiştir. Cenab-ı Hak’tan bizim ve tüm kardeşlerimiz için afiyetlerinin devamını niyaz ederim(8).”

İşte, Barzan coğrafyasında yaşayan insanların, inanç temelinde büyük bir değişim yaratan Nakşibendi- Halidiye kolunun ilk adımı böyle atılmış. Süleymaniyeli Halid, beş ayrı tarikatle birlikte, benzer tüm dini öğretilerin halifeliğini böyle almış. Artık adı; Halife Halid’dir. Bağdatlı Halid ise daha sonra karşımıza çıkacaktır.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haber www.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırma www.bilgeturkstrateji.com
Video Haber www.bilgeturktv.com
Özel Haber www.e-sarizeybek.com
KİTAP www.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ