ALTIN SİLSİLE
Bu önemli bilgileri bir başka kalemle de teyit edebiliriz. Necmeddin B. Muhammed Nakşibendi, Altın Silsile’de bizi doğruluyor : “Abdullah Dıhlevi’nin yanında on ay kadar kalmış olan Halid-i Bağdadi, sadece ve başta Nakşibendilik olmak üzere beş tarikatın değil, benzer diğer tarikatların da icazetini almış ve hepsinin halifesi olmuştur. Bunlara ilave olarak, zahiri ilimlerde tanınmışi olan Şeyh Veliyyullah Hanefi-i Nakşibendi hazretlerinden de Buhari, Müsliam, Ebu Davut, Tırmizi, Nesai, İbn Mace olarak tanınan altı hadis kitabı Kütüb-i Sitte’yi rivayet icazeti de alır.

Sonra Abdullah-ı Dıhlevi hazretleri müridleriyle birlikte Mevlana Halid’i Delhi’nin dört mil dışına kadar dualarla bereketlerle himmetlerle uğurlar. 1811’de Süleymaniye’ye gelir. Aynı yıl, Seyyid Abdulkadir-i Geylani hazretleri gibi bazı velilerin kabirlerini ziyaret eder. İnsanlar onun dergahına akın akın gelmeye başlar. Artık o zahiri ve batıni ilimlerde büyük bir alim ve mürşid-i kamildir. Bu yüzden kendisine “çift kanatlı” anlamında “Zülcenaheyn” denilir(9).

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haber www.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırma www.bilgeturkstrateji.com
Video Haber www.bilgeturktv.com
Özel Haber www.e-sarizeybek.com
KİTAP www.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ